Αβέρκιος Κατσίπης

Technical Trainer

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Αβέρκιος Κατσίπης είναι απόφοιτος λυκείου με ειδίκευση στα κουφώματα αλουμινίου και στις μεταλλικές κατασκευές. Διαθέτει πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία, καθώς από το 1981 έως το 2002 διατηρούσε ιδιόκτητη επιχείρηση αλουμινοκατασκευών.

Από το 2000 έως και το 2012 απασχολήθηκε στην ομάδα τηςALUMIL, αναλαμβάνοντας την τεχνική υποστήριξη και την εκπαίδευση των κατασκευαστών, καθώς και τη διαχείριση παραπόνων για τη Νότια Ελλάδα και Κύπρο. Παράλληλα, το 2008 δίδαξε στο ΔΙΕΚ Μεταμόρφωσης στο τμήμα «Τεχνίτης Αλουμινίου». Ασχολείται με τα κοινά του κλάδου (μέλος ΣΕΚΑ) και έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τις τεχνικές παρουσιάσεων και την εκπαίδευση εκπαιδευτών (Ε.Ε.Δ.Ε., INFOLAB). Επιπλέον, έχει εργαστεί στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, τη Βόρειο Αφρική, τη Συρία, την Ιορδανία και τον Λίβανο, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στις κατά τόπους αγορές του κλάδου.

Από τον Ιανουάριο του 2022 συνεργάζεται με την Architectural Aluminium Academy ως Technical Trainer και είναι υπεύθυνος για τις εισηγήσεις και τις επιμορφώσεις σε τεχνικά ζητήματα των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου.