Η γνώση, η εξειδίκευση και η συνεχής υποστήριξη της Ακαδημίας αποτελούν εφόδια επιτυχούς σταδιοδρομίας, επαγγελματικής ανέλιξης και ευκαιριών καριέρας σε ανθρώπους, εταιρείες και οργανισμούς του κλάδου των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου.

quotes

Η συνεργασία με την ομάδα της Συμβουλευτικής της Ακαδημίας, μας βοήθησε να κάνουμε σημαντικά βήματα για την οργάνωση της εταιρείας μας, να βρούμε τους ρόλους μας και να αντιμετωπίσουμε την εταιρεία στο σύνολό της.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Atlasdoor
quotes

Η συμβουλευτική υπηρεσία της Ακαδημίας ήρθε σε μια στιγμή που ο κλάδος των κατασκευών αλουμινίου βαλλόταν από παντού: υπέρογκες αυξήσεις πρώτων υλών, καυσίμων και ενέργειας, απότομη αύξηση των χρόνων παράδοσης και ξαφνική αύξηση της ζήτησης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΛΟΥΤΕΚ Ζαχαριουδάκης Α.Ε.
quotes

Η Εταιρεία έχει κάνει άλματα όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης πολλών θεμάτων. Η προοπτική και η δυναμική της είναι πολύ αισιόδοξες. Η διαδικασία της Συμβουλευτικής έδωσε τη δυνατότητα στα διοικητικά στελέχη της εταιρείας αφενός να αναθεωρήσουν την οπτική τους σχετικά με τη διοίκηση, τη λειτουργία, την παρακολούθηση των επιχειρησιακών λειτουργιών αλλά και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εργαλεία για να μετρήσουν την απόδοση αυτών.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
MOURATIDIS Aluminium Constructions
quotes

Η εταιρεία έχει παρουσιάσει σημαντική πρόοδο, ενισχύοντας ποιοτικά  όλους, σχεδόν, τους τομείς λειτουργίας της.  Με τη βελτιωμένη αυτή λειτουργία  ως βάση, είμαστε σίγουροι για την προοπτική και τη δυναμική της και κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
aLMen