ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η

Architectural Aluminium Academy

Πρόκειται για έναν οργανισμό που δημιουργήθηκε για τους επαγγελματίες του κλάδου των Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου που επιθυμούν να βελτιώσουν και να εξελίξουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους. Η Architectural Aluminium Academy βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, φιλοδοξώντας να αναβαθμίσει τον τρόπο που χτίζονται τα σύγχρονα κτίρια σύμφωνα με τον βιώσιμο σχεδιασμό και τη βιώσιμη κατασκευή κτιρίων, μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση, κατάρτιση και υποστήριξη των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων του κλάδου.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω του της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

ΜΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Μέτοχοι της Ακαδημίας

9
10
1 1
4
5 1
7
8
MicrosoftTeams image
Electric car and EV electrical energy for environment EV car on forest road with earth planet going through forest Ecosystem ecology healthy environment Electric car with nature Save earth energy
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Η αναβάθμιση του κλάδου

Να αποτελέσουμε σημείο αναφοράς για την αναβάθμιση του κατασκευαστικού κλάδου, προάγοντας τις αρχές της βιωσιμότητας σε κάθε στάδιο, από τον σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή των σύγχρονων κτιρίων.

η Αποστολή μας

Η διάδοση της γνώσης

Να εφοδιάσουμε, τους επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου, με γνώση για τις βιώσιμες κατασκευαστικές πρακτικές, μέσα από την έρευνα, την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική, χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις και συνεργασίες για τη δημιουργία θετικού αντικτύπου στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Generative AI illustration of eco friendly construction in a contemporary metropolis A sustainable glass building with green tree branches and leaves for lowering heat and carbon dioxide

Οι Αξίες μας

I1

ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Επιδιώκουμε την αριστεία σε ό,τι κάνουμε. Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, στην υποστήριξη των συνεργατών μας, στην επίτευξη των στόχων τους.

I3

ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Υιοθετούμε και προάγουμε την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών στον κατασκευαστικό κλάδο, ενθαρρύνοντας τους επαγγελματίες (αρχιτέκτονες, μηχανικούς και κατασκευαστές) να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της εργασίας τους.

I2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Πιστεύουμε ότι η συνεργασία είναι το κλειδί για την επίτευξη της αποστολής μας, γι’ αυτό και συμπράττουμε με εταιρίες του κλάδου, οργανισμούς και άτομα που μοιράζονται το όραμά μας για το βιώσιμο μέλλον του κατασκευαστικού κλάδου.

I4

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η καινοτομία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, σύμφωνα με τα υψηλά standards βιωσιμότητας. Γι’ αυτό, μέσα από την έρευνα, προάγουμε καινοτόμες λύσεις και τεχνικές για τον κατασκευαστικό κλάδο, μειώνοντας το κόστος κατασκευής και το ανθρακικό αποτύπωμα των κτιρίων.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Γνωρίστε την

Τα στελέχη της Aκαδημίας είναι έτοιμα να μοιραστούν τη γνώση και την εμπειρία τους μαζί σας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Για τη σύστασή της

Η σύσταση του κέντρου αριστείας για το αρχιτεκτονικό αλουμίνιο «Architectural Aluminium Academy» υλοποιείται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Κέντρο καινοτομίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων του κλάδου του αλουμινίου με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη Βιομηχανία 4.0» με κωδικό ΓΓ2CC-0110274 της δράσης «Κέντρα Ικανοτήτων» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η εγκεκριμένη ενίσχυση ανέρχεται στα 1,65 εκ. ευρώ. Αποτελεί μια σύμπραξη επιτυχημένων επιχειρήσεων του κλάδου (Alumil, GLM κ.α.), εταιρειών υψηλής τεχνολογίας (D-Cube, Atlantis Engineering) και πανεπιστημίων (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

Η Architectural Aluminium Academy στοχεύει στην υποστήριξη του κλάδου των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου μέσω:

  1. Της σχεδίασης και υλοποίησης ενός δυναμικού πλαισίου ανάπτυξης δεξιοτήτων των εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων στον κλάδο
  2. Της καλλιέργειας μιας κουλτούρας υγιούς, εξωστρεφούς, νεοφυούς και καινοτόμας επιχειρηματικότητας
  3. Της δημιουργίας νέων τεχνολογικών εργαλείων που υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, διαδικασίες ανάπτυξης δεξιοτήτων και τεχνικής υποστήριξης
  4. Της δημιουργίας ενός παρατηρητηρίου καινοτομιών και των αναγκών για νέες δεξιότητες που θα τις υποστηρίξουν
  5. Της εδραίωσης ενός νέου πόλου καινοτομίας, με έδρα στην Ελλάδα

 

Το έργο θα υποστηρίξει τους παραπάνω στόχους της Ακαδημίας, με δράσεις όπως:

  1. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και υλικού υποστήριξης των συμβουλευτικών υπηρεσιών
  2. Η προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, και η δημιουργία κτηριακών υποδομών
  3. Η διενέργεια έρευνας για την αντιμετώπιση επίκαιρων προκλήσεων του κλάδου
  4. Η διαμόρφωση νέων υπηρεσιών και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου
  5. Η επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου
ΟΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΑΣ

Εικόνες εν δράσει!