ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ

Διάδοση βιώσιμων κατασκευαστικών πρακτικων

Πρόκειται για έναν οργανισμό που δημιουργήθηκε για τους επαγγελματίες του κλάδου των Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου που επιθυμούν να βελτιώσουν και να εξελίξουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους. Η Architectural Aluminium Academy βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, φιλοδοξώντας να αναβαθμίσει τον τρόπο που χτίζονται τα σύγχρονα κτίρια σύμφωνα με τον βιώσιμο σχεδιασμό και τη βιώσιμη κατασκευή κτιρίων, μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση, κατάρτιση και υποστήριξη των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων του κλάδου.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω του της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ

Μέτοχοι της Ακαδημίας

9
10
1 1
4
5 1
7
8
MicrosoftTeams image
seminar of AAA in abroad
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Η αναβάθμιση του κλάδου

Να αποτελέσουμε σημείο αναφοράς για την αναβάθμιση του κατασκευαστικού κλάδου, προάγοντας τις αρχές της βιωσιμότητας σε κάθε στάδιο, από τον σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή των σύγχρονων κτιρίων.

η Αποστολή μας

Η διάδοση της γνώσης

Να εφοδιάσουμε, τους επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου, με γνώση για τις βιώσιμες κατασκευαστικές πρακτικές, μέσα από την έρευνα, την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική, χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις και συνεργασίες για τη δημιουργία θετικού αντικτύπου στο περιβάλλον και την κοινωνία.

seminar for fabricators
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ

Οι αξίες μας

I1

ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Επιδιώκουμε την αριστεία σε ό,τι κάνουμε. Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, στην υποστήριξη των συνεργατών μας, στην επίτευξη των στόχων τους.

I3

ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Υιοθετούμε και προάγουμε την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών στον κατασκευαστικό κλάδο, ενθαρρύνοντας τους επαγγελματίες (αρχιτέκτονες, μηχανικούς και κατασκευαστές) να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της εργασίας τους.

I2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Πιστεύουμε ότι η συνεργασία είναι το κλειδί για την επίτευξη της αποστολής μας, γι’ αυτό και συμπράττουμε με εταιρίες του κλάδου, οργανισμούς και άτομα που μοιράζονται το όραμά μας για το βιώσιμο μέλλον του κατασκευαστικού κλάδου.

I4

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η καινοτομία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Γι’ αυτό, μέσα από την έρευνα, προάγουμε καινοτόμες λύσεις και τεχνικές για τον κατασκευαστικό κλάδο, μειώνοντας το κόστος κατασκευής και το ανθρακικό αποτύπωμα των κτιρίων.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ

Η ομάδα μας

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Περί σύστασης Ακαδημίας

Η σύσταση του κέντρου αριστείας για το αρχιτεκτονικό αλουμίνιο «Architectural Aluminium Academy» υλοποιείται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Κέντρο καινοτομίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων του κλάδου του αλουμινίου με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη Βιομηχανία 4.0» με κωδικό ΓΓ2CC-0110274 της δράσης «Κέντρα Ικανοτήτων» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η εγκεκριμένη ενίσχυση ανέρχεται στα 1,65 εκ. ευρώ. Αποτελεί μια σύμπραξη επιτυχημένων επιχειρήσεων του κλάδου (Alumil, GLM κ.α.), εταιρειών υψηλής τεχνολογίας (D-Cube, Atlantis Engineering) και πανεπιστημίων (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

Πρόκειται για έναν φορέα αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, που αποτελεί μέρος του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω του της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Η Architectural Aluminium Academy στοχεύει στην υποστήριξη του κλάδου των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου μέσω:

  1. Της σχεδίασης και υλοποίησης ενός δυναμικού πλαισίου ανάπτυξης δεξιοτήτων των εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων στον κλάδο
  2. Της καλλιέργειας μιας κουλτούρας υγιούς, εξωστρεφούς, νεοφυούς και καινοτόμας επιχειρηματικότητας
  3. Της δημιουργίας νέων τεχνολογικών εργαλείων που υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, διαδικασίες ανάπτυξης δεξιοτήτων και τεχνικής υποστήριξης
  4. Της δημιουργίας ενός παρατηρητηρίου καινοτομιών και των αναγκών για νέες δεξιότητες που θα τις υποστηρίξουν
  5. Της εδραίωσης ενός νέου πόλου καινοτομίας, με έδρα στην Ελλάδα

Το έργο θα υποστηρίξει τους παραπάνω στόχους της Ακαδημίας, με δράσεις όπως:

  1. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και υλικού υποστήριξης των συμβουλευτικών υπηρεσιών
  2. Η προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, και η δημιουργία κτηριακών υποδομών
  3. Η διενέργεια έρευνας για την αντιμετώπιση επίκαιρων προκλήσεων του κλάδου
  4. Η διαμόρφωση νέων υπηρεσιών και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου
  5. Η επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ

Εκπαιδευτικές στιγμές!