Eπαγγελματική Κατάρτισή

Προετοιμασία πιστοποίησης κατασκευαστών

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους εργαζόμενους του κλάδου των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, αναδυόμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται βάσει των νέων νομοθετικών αλλαγών και αναγκών στον τομέα των δομικών κατασκευών αλουμινίου. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 50 ώρες και υλοποιείται υπό την αιγίδα της Π.Ο.Β.Α.Σ.

Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών είναι:
 • Προϊοντικό μείγμα δομικών κατασκευών αλουμινίου – Νομοθετικό πλαίσιο
 • Οργάνωση και διαχείριση  πόρων παραγωγής των μονάδων αρχιτεκτονικών κατασκευών αλουμινίου
 • Κατασκευή - Ποιότητα - Διαδικασία απόκτησης CE
 • Αποξήλωση και εγκατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου
Με το πέρας της εκπαίδευσης δίνονται στους εκπαιδευόμενους:
 • Βεβαίωση παρακολούθησης από την  Ακαδημία
 • Δίπλωμα ολοκλήρωσης του προγράμματος για τους επιτυχόντες των εξετάσεων.
Πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα

Μέσω του προγράμματος «Προετοιμασία Πιστοποίησης Κατασκευαστών», γίνεται η κατάλληλη προετοιμασία για συμμετοχή σε διαδικασίες πιστοποίησης από ανεξάρτητο φορέα, (ISO/ IEC 17024) ώστε αν το επιθυμεί, ο εκπαιδευόμενος να πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που έχει αποκτήσει από την εκπαίδευση.

Τιμή ανά άτομο: 300€ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ)

Μαθήματα

Ταχύρρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους εργαζόμενους στον κλάδο των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου.

Βασικές αρχές τεχνολογίας υλικών και αρχιτεκτονικών προφίλ. Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου. Τεχνολογία επιφανειακών κατεργασιών. Προϊοντικό μείγμα. Τεχνολογία Υαλοπινάκων.

Χωροθέτηση εξοπλισμού. Οικονομική Διαχείριση, Κοστολόγηση & Τιμολόγηση. Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων. Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία.

Marketing & Επικοινωνία. Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Digital Marketing. Σύγχρονες Τεχνικές Πώλησης.

Νομοθετικές & Κανονιστικές απαιτήσεις. Εφαρμογή Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής. Τεκμηρίωση Έργου. Σύνταξη συνοδευτικών εγγράφων. Δοκιμές τύπου και ουσιώδη χαρακτηριστικά κουφωμάτων.

Ορθές κατασκευαστικές πρακτικές και κρίσιμα σημεία ελέγχου. Μελέτες περιπτώσεων μη συμμορφώσεων στην κατασκευή και την εγκατάσταση.

Εισαγωγή. Αλφάδιασμα – Τακάρισμα. Στερέωση. Μόνωση – Στεγάνωση. Παράδοση – Επίδειξη καλής λειτουργίας.

γνωριστε τους

Εισηγητές της Ακαδημίας

Σκοπός των έμπειρων εκπαιδευτών της Ακαδημίας είναι η παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές αλλαγές και ανάγκες στον τομέα των δομικών κατασκευών αλουμινίου.

Δείτε το

Παρουσίαση Προγράμματος Προετοιμασίας Πιστοποίησης Κατασκευαστών

Το πρόγραμμα της Προετοιμασίας Πιστοποίησης Κατασκευαστών στοχεύει στη λήψη διπλώματος επιτυχούς ολοκλήρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης, από τρίτο ανεξάρτητο φορέα (τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα).

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Με ποιον τρόπο προτιμάτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας;
  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Εμπειρίες κατασκευαστών

  Η φοίτησή μου στο πρόγραμμα της Ακαδημίας «Τεχνικός Κουφωμάτων Αλουμινίου» μου έδωσε τη δυνατότητα να εξελίξω τις γνώσεις μου σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, επενδύοντας σε ένα σημαντικό κεφάλαιο για την ανάπτυξη της οικογενειακής επιχείρησης, μέσα από ένα ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών. Το επίπεδο των εκπαιδευτών και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της Ακαδημίας με βοήθησαν να παρακολουθήσω και να ολοκληρώσω το πρόγραμμα με επιτυχία, με στόχο την προεταοιμασία για την πιστοποίηση από τρίτο ανεξάρτητο φορέα.  
  Αδραμάνης Παναγιώτης Δ. | Αριδαία ΠΕΛΛΑΣ
  FAQS

  Ρωτήστε τους ειδικούς

   Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

   Το πρόγραμμα εκπαίδευσης 50 ωρών, με τίτλο «Προετοιμασία Πιστοποίησης Κατασκευαστών» απευθύνεται σε όλους του επαγγελματίες του κλάδου των Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου με ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών.

   Πολύ εύκολα, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ένας από τους εκπροσώπους μας θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 24 ωρών.

   Πρόγραμμα «Προετοιμασία Πιστοποίησης Κατασκευαστών»: Διάρκεια 50 διδακτικές ώρες με δυνατότητα προσαρμογής του ωρολόγιου προγράμματος στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Ακαδημίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας αλλά και χωρών του εξωτερικού.

   Το πρόγραμμα των 50 ωρών υλοποιείται επαναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια του έτους, σε κλειστά τμήματα των 20-25 ατόμων, με έμπειρους εκπαιδευτές της Ακαδημίας και εκπρόσωπους φορέων από τον κλάδο του  του Αλουμινίου στην Ελλάδα.

   Με την επιτυχή παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ακαδημίας , οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις Πιστοποίησης Ατομικών Προσόντων, οι οποίες διενεργούνται από τρίτο ανεξάρτητο φορέα,  και στη συνέχεια να λάβουν την αντίστοιχη πιστοποίηση.