Σεμινάρια για Μηχανικούς

Μέσα από τα σεμινάρια που παρέχουμε, οι μηχανικοί μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις εξελίξεις πάνω σε σύγχρονα κατασκευαστικά ζητήματα. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν κάποιο από τα υπάρχοντα σεμινάρια ή να αιτηθούν για την προσαρμογή τους σύμφωνα με τις θεματικές στις οποίες επιθυμούν να εστιάσουν.

 • Σε ποιους απευθύνονται: Σε Μελετητές και Επιβλέποντες Μηχανικούς, σε Αρχιτέκτονες και σε Κατασκευαστικές Εταιρείες
 • Διάρκεια: Από 1,5 έως 3 ώρες, ανάλογα με το σεμινάριο που θα επιλεγεί και τις εξατομικευμένες ανάγκες των συμμετεχόντων.
 • Πού υλοποιούνται: Στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις των ενδιαφερομένων και Διαδικτυακά
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ

Θεματικές σεμιναρίων

Το σεμινάριο αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο των μηχανικών στην εγκατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου και αναλύει τις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιούνται προκειμένου τα κουφώματα να διατηρούν τις επιδόσεις τους. Από τον σχεδιασμό του δομικού στοιχείου και την επιλογή τυπολογίας και επιδόσεων του κουφώματος, μέχρι τον συνδυασμό των υλικών εγκατάστασης, τη θέση του κουφώματος και την επίβλεψη όλων των εργασιών, το σεμινάριο εφοδιάζει τους μηχανικούς με άμεσα εφαρμόσιμες γνώσεις που επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και εκτελούνται οι εργασίες στα σύγχρονα κτίρια.

Το σεμινάριο με μια ματιά

 • Συντελεστές επιδόσεων (αεροστεγανότητα, θερμογέφυρες, υδατοστεγάνωση), επιτρεπόμενα όρια και εργαλεία μέτρησης
 • Εφαρμογή νέων υλικών εγκατάστασης για ορθά αποτελέσματα
 • Συμβολή κουφωμάτων αλουμινίου στην ενεργειακή απόδοση νέων κτιρίων
 • Παραδείγματα εγκατάστασης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ενεργειακοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για τη δημιουργία νέων και τη μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια μηδενικής κατανάλωσης και μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Το σεμινάριο αναλύει τις βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικών ενεργειακών απαιτήσεων, εστιάζοντας στον ρόλο των κουφωμάτων αλουμινίου για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Το σεμινάριο με μια ματιά

 • Η ενεργειακή κατάσταση του υφιστάμενου κτιριακού τομέα
 • Νέα πρότυπα βιώσιμου σχεδιασμού και κατασκευής (παθητικά κτίρια)
 • Ο ρόλος του κτιριακού κελύφους στην εξοικονόμηση ενέργειας
 • Ο ρόλος των κουφωμάτων αλουμινίου στην υψηλή ενεργειακή απόδοση νέων κτιρίων

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ενεργειακός έλεγχος των κτιρίων είναι μια διαδικασία ζωτικής σημασίας. Κάθε σφάλμα στο κέλυφος ή στην εγκατάσταση των κουφωμάτων αλουμινίου έχει ως συνέπεια την αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης, του κόστους λειτουργίας και συντήρησης, τη μείωση της αξίας της κατασκευής και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Μέσα από το συγκεκριμένο σεμινάριο, οι μηχανικοί μαθαίνουν τους τρόπους μέτρησης τόσο των επιδόσεων των κουφωμάτων μετά την εγκατάστασή τους όσο και της απόδοσης ολόκληρου του κτιριακού κελύφους, εστιάζοντας στη μέτρηση της αεροστεγανότητας με το Blower Door Test και στον εντοπισμό θερμογεφυρών, απωλειών ενέργειας,  υγρασίας και αέρα με τη χρήση θερμοκάμερας.

Το σεμινάριο με μια ματιά

 • Συντελεστές επιδόσεων, σημεία ελέγχου και μέγιστα επιτρεπτά όρια
 • Εργαλεία μέτρησης επιδόσεων
 • Εφαρμογή νέων υλικών για ορθά αποτελέσματα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για εμάς, η πυροπροστασία είναι εξίσου σημαντική με την ενεργειακή θωράκιση και τη θερμική άνεση των σύγχρονων κτιριακών κατασκευών, καθώς ο περιορισμός της εξάπλωσης της φωτιάς σε περίπτωση πυρκαγιάς και η παροχή του απαιτούμενου χρόνου για την εκκένωση των κτιρίων είναι ζητήματα ζωτικής σημασίας για την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων.

Γι’ αυτό, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε ένα εξειδικευμένο σεμινάριο που εστιάζει στις βασικές αρχές παθητικής πυροπροστασίας και τις λύσεις που προσφέρουν τα πυράντοχα συστήματα αλουμινίου της ALUMIL.

Το σεμινάριο με μια ματιά

 • Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων, θεσμικό πλαίσιο βάσει ΦΕΚ 80/Α/07-05-2018
 • Βασικές Αρχές Πυροπροστασίας
 • Προδιαγραφές σχεδιασμού ανά χρήση κτιρίου
 • Πυράντοχα συστήματα ALUMIL (S77FR, M50FR, M84FR, M7FR)
 • Εγκατάσταση πυράντοχων κουφωμάτων αλουμινίου

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

Όσα πετύχαμε το 2023

counter img
35
+
Σεμινάρια
Διά ζώσης & Διαδικτυακά
σε Ελλάδα & εξωτερικό
counter img
90
+
Ώρες Εκπαίδευσης
Θεωρητική & Τεχνική Κατάρτιση
counter img
590
+
Συμμετέχοντες
Μελετητές, Επιβλέποντες
Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες
γνωριστε τους

Εισηγητές Σεμιναρίων

Η άριστα καταρτισμένη ομάδα μας κατανοεί σε βάθος τις ανάγκες σας και σας παρέχει μια σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων που στοχεύουν στην ενημέρωση και κατάρτισή σας.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΛΙΣΤΙΚΑ

Δίπλα σας σε κάθε στάδιο

content

ΣΤΑΔΙΟ 1

Πρακτική εκπαίδευση μηχανικών για τη σύνταξη υλοποιήσιμων αρχιτεκτονικών μελετών εφαρμογής.

idea

ΣΤΑΔΙΟ 2

Πρακτική εκπαίδευση κατασκευαστών και μηχανικών επίβλεψης για την ορθή εγκατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου, ώστε να αποφεύγονται έγκαιρα τυχόν αστοχίες.

analysis

ΣΤΑΔΙΟ 3

Υποστήριξη κατασκευαστών και μηχανικών κατά τη διαδικασία εγκατάστασης κουφωμάτων.

4

ΣΤΑΔΙΟ 4

Blower Door Τest 2-3 εβδομάδες μετά την εγκατάσταση, για τη μέτρηση της αεροστεγανότητας του κτιρίου και τον εντοπισμό σημείων ροής αέρα μεταξύ κουφωμάτων-τοιχοποιίας.

5

ΣΤΑΔΙΟ 5

Βελτιωτικές και διορθωτικές παρεμβάσεις στην εγκατάσταση βάσει των επισημάνσεων της ομάδας μηχανικών μας.

6

ΣΤΑΔΙΟ 6

Τελικός έλεγχος αεροστεγανότητας και θερμογραφία για τη μέτρηση της αόρατης υπέρυθρης ενέργειας που εκπέμπεται από το κτίριο.

blower door test
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Blower Door Test

Το Blower Door Test πραγματοποιείται με ειδικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει έναν μεγάλο ανεμιστήρα, ο οποίος τοποθετείται σε μια από τις εξωτερικές πόρτες του κτιρίου και μετρά την αεροστεγανότητά του. Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον εντοπισμό σημείων ροής αέρα μεταξύ των κουφωμάτων και της τοιχοποιίας.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Θερμογραφία

Η υπέρυθρη θερμογραφία είναι μία αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική τεχνική για την ανίχνευση και μέτρηση της αόρατης υπέρυθρης ενέργειας που εκπέμπεται από ένα αντικείμενο. Πραγματοποιείται με τη χρήση θερμικής κάμερας, μιας συσκευής που εντοπίζει τη θερμότητα και τη μετατρέπει σε οπτική εικόνα. Μέσα από την κτιριακή θερμογραφία, οι μηχανικοί έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν τις απώλειες ενέργειας, να ανιχνεύουν αν υπάρχει διείσδυση νερού και αέρα, καθώς και να σχεδιάζουν και να αποτιμούν την ενεργειακή αναβάθμιση των έργων που αναλαμβάνουν.

thermografy
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ

Αίτηση εκπαίδευσης


  ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

  Ρωτήστε τους ειδικούς

   Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

   • Θα εκπαιδευτείτε στη σύνταξη υλοποιήσιμων αρχιτεκτονικών μελετών εφαρμογής, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και Ευρωπαϊκούς Κώδικες.
   • Θα ενημερωθείτε για τις νομοθεσίες, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που ισχύουν σε Ελλάδα και Ευρώπη, προκειμένου η εγκατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου να πραγματοποιείται με ασφάλεια και νομιμότητα.
   • Θα μάθετε πώς τα κουφώματα αλουμινίου συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
   • Θα εμβαθύνετε στην κατασκευή πράσινων κτιρίων, επιτυγχάνοντας την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των επιδόσεων των κατασκευών που αναλαμβάνετε.

   Η Ακαδημία παρέχει στους μηχανικούς εξειδικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες που αφορούν διάφορα στάδια ενός έργου, από τον σχεδιασμό μέχρι τον ενεργειακό έλεγχό του. Πιο συγκεκριμένα:

   • Σεμινάρια για μηχανικούς για τη σύνταξη υλοποιήσιμων αρχιτεκτονικών μελετών εφαρμογής.
   • Πρακτική εκπαίδευση κατασκευαστών και μηχανικών επίβλεψης για την ορθή εγκατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου, ώστε να αποφεύγονται έγκαιρα τυχόν αστοχίες.
   • Υποστήριξη κατασκευαστών και μηχανικών κατά την διαδικασία εγκατάστασης κουφωμάτων.
   • Blower Door Τest δύο-τρεις εβδομάδες μετά την εγκατάσταση, για τη μέτρηση της αεροστεγανότητας του κτιρίου και τον εντοπισμό σημείων ροής αέρα μεταξύ κουφωμάτων-τοιχοποιίας.
   • Βελτιωτικές και διορθωτικές παρεμβάσεις στην εγκατάσταση βάσει των επισημάνσεων της ομάδας μηχανικών μας.
   • Τελικός έλεγχος αεροστεγανότητας και θερμογραφία για τον εντοπισμό ενεργειακών απωλειών.

   Πολύ εύκολα, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα Αίτησης Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, ένας εκπρόσωπος της Ακαδημίας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να συζητήσετε τις ανάγκες σας και να σας βοηθήσει να επιλέξετε το καταλληλότερο σεμινάριο.

   Η διάρκεια κάθε σεμιναρίου καθορίζεται από τη θεματολογία που θα επιλεγεί και μπορεί να διαρκέσει από 1,5 μέχρι 3 ώρες. Τα σεμινάρια υλοποιούνται είτε στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα είτε στις εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα υλοποίησής τους μέσω webinar.

   Κάθε σεμινάριο διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων, οπότε δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετεχόντων. Για την ομαλότερη διεξαγωγή των σεμιναρίων, όμως, ενδείκνυται ο αριθμός να είναι σχετικά μικρός, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά.

   Τα σεμινάρια υλοποιούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

   ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ

   Ακαδημία εν δράσει!