Με Αξιοπιστία

Διαδίδουμε τη γνώση

Γνωρίζουμε σε βάθος τον κλάδο του αλουμινίου. Αναγνωρίζουμε τις ευκαιρίες που εμφανίζονται, εντοπίζουμε τα σημεία που χρήζουν προσοχής και ξεκλειδώνουμε μέσω της σωστής εκπαίδευσης τις προοπτικές που έχει να προσφέρει ο κλάδος. Στην Aκαδημία προσφέρουμε άρτια σχεδιασμένα προγράμματα εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες του Κατασκευαστικού Κλάδου του Αλουμινίου.

Μέσω των ολοκληρωμένων μας προγραμμάτων, επιτυγχάνεται η στοχευμένη κατάρτιση των συνεργατών μας, με κύριο στόχο και όραμά μας την εξέλιξη του κλάδο σύμφωνα με τις αρχές του βιώσιμου σχεδιασμού και της βιώσιμης κατασκευής κτιρίων.

εκπαιδευτικά προγράμματα

Eιδικότητες

Τώρα που η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης είναι υψίστης σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (έχει υποδειχθεί μείωση της κατανάλωσης ενέργειας τουλάχιστον κατά 32,5% έως το 2030), ο Κατασκευαστής Κουφωμάτων Αλουμινίου αναδεικνύεται ως το επάγγελμα του μέλλοντος. Όσο τα Παθητικά Κτίρια (passive houses) προωθούνται ως η πιο οικονομική και περιβαλλοντικά βιώσιμη λύση, τόσο η επιλογή συστημάτων αλουμινίου θα είναι μονόδρομος για την καλύτερη ενεργειακή απόδοση των σπιτιών.

ΟΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΑΣ

Ακαδημία εν δράσει!