Με Αξιοπιστία

Διαδίδουμε τη γνώση

Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιριακού τομέα είναι υψίστης σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στόχος της οποίας είναι η δημιουργία νέων και η μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε μηδενικής κατανάλωσης και μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Ως αποτέλεσμα, οι επαγγελματίες που εφαρμόζουν ορθά βιώσιμες κατασκευαστικές πρακτικές θα είναι οι «πρωταγωνιστές» του κλάδου κατά τις επόμενες δεκαετίες, συμβάλλοντας ενεργά στην επίτευξη του στόχου αυτού.

Στην Aκαδημία προσφέρουμε άρτια σχεδιασμένα προγράμματα εκπαίδευσης και εξιδικευμένα σεμινάρια για τους επαγγελματίες του Κατασκευαστικού Κλάδου, με κύριο στόχο να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση του κλάδου, προάγοντας τις αρχές της βιωσιμότητας σε κάθε στάδιο, από τον σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή των σύγχρονων κτιρίων.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΑ

Προγράμματα Κατάρτισης

ΟΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΑΣ

Ακαδημία εν δράσει!