Αντώνης Αμανιός

Business Consultant

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Αντώνης Αμανιός είναι πτυχιούχος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Διαθέτει Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και είναι Πιστοποιημένος Εισηγητής σε σεμινάρια ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

Εργάστηκε ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων στον τομέα της οργάνωσης και του ανασχεδιασμού επιχειρήσεων, στη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και στον τομέα της εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων. Υπήρξε διευθυντικό στέλεχος μάρκετινγκ και οικονομικής διαχείρισης σε αρκετές εταιρείες και σε διάφορους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας (JFOODS AE, Green Family AE, Alpha Plan Consultants). Ως εισηγητής – εκπαιδευτής, έχει πολυετή εμπειρία σε διάφορους εκπαιδευτικούς οργανισμούς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, Master, KEK Πλάτων) και σε μεταπτυχιακά τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης (ΕΕΔΕ), σε αντικείμενα σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, τις στρατηγικές πωλήσεων, τη διαχείριση χρόνου, τις διαπραγματεύσεις, το διεθνές μάρκετινγκ, τα logistics, το HR κ.ά.

Από τον Ιανουάριο του 2021 ανήκει στο δυναμικό της Alumil Academy, ενώ από τον Ιανουάριο του 2022 αποτελεί στέλεχος της Architectural Aluminium Academy, ως Business Consultant, με κύρια απασχόληση στο τμήμα της οργάνωσης, της διαχείρισης και της συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του κλάδου.