Χρήστος Γράψας

EU Co-funded Project Development and Implementation Officer

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Χρήστος Γράψας είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με μεταπτυχιακό δίπλωμα στο MBA από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας.

Το 2009 ξεκίνησε να εργάζεται για την Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε., με κύριες αρμοδιότητες την προετοιμασία μελετών σκοπιμότητας, την υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων (κρατικής- υποστήριξης), τον έλεγχο νομοθετικών ζητημάτων επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ανάλυση τεχνολογικών εξελίξεων και την επίβλεψη ομάδων. Από το 2015 έως και το 2018 υπήρξε ο υπεύθυνος του τμήματος διαχείρισης Καινοτομίας και Χρηματοδοτήσεων. Από το 2018 έως και το 2020 διετέλεσε μέλος της PK Consulting Group, παρέχοντας υποστήριξη για συγχωνεύσεις, εξαγορές και λοιπές επιχειρηματικές συμφωνίες και προετοιμάζοντας μελέτες σκοπιμότητας για εθνικές και κοινοτικές επιχορηγήσεις.

Από τον Μάρτιο του 2020 εργάζεται για την Alumil, ως Υπεύθυνος Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, συνεχίζοντας με την ίδια ιδιότητα, από τον Ιανουάριου του 2022, στην Architectural Aluminium Academy, συμβάλλοντας στο κομμάτι της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας της.