Κωνσταντίνα Αυγερινού

Sales & Product Manager

Σύντομο Βιογραφικό

Η Κωνσταντίνα Αυγερινού είναι απόφοιτος του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας.

Απασχολήθηκε για 7 χρόνια ως Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Οργάνωσης και Λειτουργίας των ειδικοτήτων Γαστρονομίας και Παιδαγωγικής σε ΙΙΕΚ, ενώ ασχολήθηκε και με τους τομείς του μάρκετινγκ, της επικοινωνίας και της προβολής. Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία ως εισηγήτρια – εκπαιδεύτρια στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΙΙΕΚ, ΚΔΒΜ) και ως μέλος σε εξεταστικές επιτροπές του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, κυρίως σε τμήματα παιδαγωγικής κατεύθυνσης.

Από τον Αύγουστο του 2020 αποτελεί στέλεχος της Alumil Academy, ενώ από τον Ιανουάριο του 2022 ανήκει στην ομάδα της Architectural Aluminium Academy, ως Sales & Product Manager στο τμήμα της οργάνωσης και της διοίκησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των επιμορφωτικών δράσεων.