Βασιλική Τζίκα

Director

Σύντομο Βιογραφικό

Η Βασιλική Τζίκα είναι μία επαγγελματίας με εμπειρία σε διοικητικές θέσεις ευθύνης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος του Δημοκρίτειου Πολυτεχνείου Θράκης, στον τομέα της Παραγωγής και Διοίκησης, ενώ κατέχει και μεταπτυχιακό τίτλο στο Systems Engineering Management. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από 2008.

Έχοντας εργαστεί τόσο σε τεχνικές εταιρείες όσο και σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών, καταδεικνύει εύρος εμπειρίας στον επιχειρηματικό χώρο.

Ενδεικτικό ορόσημο της επαγγελματικής της πορείας αποτελεί η πολυετής συνεισφορά της στον τομέα της τεχνικής κατάρτισης, όπου όχι μόνο εργάστηκε από διάφορες θέσεις αλλά και συνέβαλε στην ενεργοποίηση νέων ειδικοτήτων κατάρτισης. Η θητεία της ως Γενική Διευθύντρια σε ένα από τα μεγαλύτερα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης της χώρας μαρτυρά την ύπαρξη σημαντικών ικανοτήτων.

Από το 2022, η Βασιλική Τζίκα έχει αναλάβει τη διεύθυνση του Κέντρου Καινοτομίας και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων στην Architectural Aluminium Academy. Με μεθοδική  προσέγγιση, συνεργάζεται με την ομάδα της ακαδημίας για τη δημιουργία ενός Κέντρου Αναφοράς, για την προώθηση της βιώσιμης δόμησης.