Οι εταιρείες που έχουν δυναμική, μπορούν να πετύχουν εξαιρετικά αποτελέσματα, αν έχουν την κατάλληλη υποστήριξη. Χρειάζεστε συμβούλους που να έχουν την ικανότητα να κατανοήσουν σε βάθος την επιχείρησή σας και τον τρόπο λειτουργίας της, να γνωρίζουν πολύ καλά τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιήστε, ώστε να σχεδιάσουν αποτελεσματικά την αναπτυξιακή σας ατζέντα. Οι δυνατότητες, η γνώση και η κουλτούρα μας, μας κάνουν τους καταλληλότερους, ώστε να πάρουμε αυτόν τον ρόλο. Παρέχουμε έναν μοναδικό συνδυασμό από τα εξής:

– Εντοπίζουμε τα σημεία που απαιτούν βελτίωση στην επιχείρησή σας και στις λειτουργίες της και σχεδιάζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγμαμμα συμβουλευτικής.

– Προτείνουμε άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις για να σας βοηθήσουμε να εξελιχθείτε.

– Προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας με βάση τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Κατεβάστε τους αναλυτικούς οδηγούς
ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Δίπλα στις επιχειρήσεις

costing

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

marketing

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

sales

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

trading

ΕΞΑΓΩΓΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

quality

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε το βίντεο

Παρουσίαση Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων

Οι υπηρεσίες της Συμβουλευτικής βασίζονται σε όλες τις σύγχρονες μεθόδους και αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των επιχειρήσεων του κλάδου και τη λειτουργική ανάπτυξή τους. Με τους έμπειρους συμβούλους της, η Ακαδημία είναι δίπλα στον κατασκευαστή αλουμινίου, για να τον καθοδηγήσει και να τον υποστηρίξει στη λειτουργία και την ανάπτυξη της επιχείρησής του.

γνωριστε τους

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η εξειδικευμένη ομάδα μας θα είναι πάντα δίπλα σας για να διασφαλίσει ότι η επένδυσή σας θα έχει τη μέγιστη απόδοση.

παντα διπλα σας

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Με ποιον τρόπο προτιμάτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας;
  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Είπαν για εμάς

  /
  quotes 1
  Τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας είναι εμφανή και προσδοκούμε σε ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής και λειτουργείας. Δεσμευόμαστε για συνέχιση της συνεργασίας μας με την ΑΑΑ, σε όλες τις υπηρεσίες της, με σκοπό τη συνεχιζόμενη βελτίωση της οργάνωσης της εταιρείας. / aLMen
  aLMen
  Με την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής, η εταιρεία μας κατάφερε να οργανώσει καλύτερα το διοικητικό της τμήμα, βελτιώνοντας το οργανόγραμμα και τη διαδικασία παραγωγής, τους τίτλους θέσεων παραγωγής και διεύθυνσης και το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, δημιουργώντας, παράλληλα, νέες ανάγκες και νέες θέσεις εργασίας. | Mouratidis
  MOURATIDIS Aluminium Constructions
  Η Ακαδημία μας βοήθησε να παρακολουθήσουμε, να διορθώσουμε και να βελτιώσουμε τις εσωτερικές μας διαδικασίες παραγωγής και διοίκησης. Καταφέραμε να αποτυπώσουμε σωστά δεδομένα και πληροφορίες και να τα μετατρέψουμε σε πολύτιμο μέσο ερμηνείας των τάσεων, στοχοθέτησης και σωστής λήψης αποφάσεων. | Aloutek
  ΑΛΟΥΤΕΚ Ζαχαριουδάκης Α.Ε.
  Η εταιρεία μας, μέσω της συμβουλευτικής, κάνει σημαντικά βήματα για  την οργάνωσή της. Η οργάνωση, η πληροφορία και η ανάλυση των οικονομικών δεδομένων μπήκαν για πρώτη φορά στη διάσταση που επιθυμούσαμε με τρόπο εύκολο και απόλυτα κατανοητό. | Atlasdoor
   
  Atlasdoor
  Μια άκρως επαγγελματική συνεργασία, με μοναδικά εργαλεία, στοχευμένα και άμεσα εφαρμόσιμα.  Τα εντάξαμε εύκολα στην καθημερινότητα μας, παρατηρώντας σημαντική βελτίωση της εργασίας μας και ερχόμενοι πιο κοντά στους στόχους μας. | Pamil
  paMIL
  Η συμβουλευτική μας βοήθησε σε επίπεδο οργάνωσης και επικοινωνίας των τμημάτων μας, καθώς και στη διαχείριση της πληροφορίας σε όλη την πορεία των έργων. Μας έδειξε τον δρόμο της μετατροπής των δεδομένων σε στατιστική πληροφόρηση και συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση της στρατηγικής της εταιρείας μας καθώς και στον καθορισμό των μελλοντικών μας στόχων. | Corfuglass
  CORFU GLASS Misfout
  FAQS

  Ρωτήστε τους ειδικούς

   Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

   Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία εξατομικευμένων υπηρεσιών, οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων της επιχείρησης, τη συνεχή εξέλιξη και τη βελτίωση των λειτουργικών διαδικασιών και της αποτελεσματικότητάς της. Είναι μια υπηρεσία που απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες του κλάδου, που επιδιώκουν  την επανεξέταση της γενικότερης δομής τους, την αναθεώρηση και βελτιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας τους, την έρευνα και τη μελέτη πάνω σε θέματα στρατηγικής, την αύξηση της κερδοφορίας τους, την ειδίκευση σε συστήματα και έργα επιλογής και, τέλος, την κατάλληλη προετοιμασία για μελλοντικές επιτυχίες. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία μεταξύ του συμβούλου και των στελεχών της εκάστοτε επιχείρησης, εξετάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και προτείνονται βελτιώσεις στους 4 βασικούς πυλώνες λειτουργίας της επιχείρησης. Την Οργάνωση, τη Λειτουργία, την Παρακολούθηση της Απόδοσης και τη Στρατηγική.

   Οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής υποστήριξης παρέχονται στις εγκαταστάσεις της εκάστοτε εταιρείας, κατόπιν έγκαιρου προγραμματισμού και μέσα από μια διαδικασία απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαθεσιμότητα χρόνου και χώρου, η απαλλαγή από τρέχοντα εταιρικά ζητήματα, η προετοιμασία και η ετοιμότητα για την κάθε συνάντηση. Η διάρκεια είναι 6 μήνες. Ακολουθεί ένα χρονικό διάστημα 2 ετών κατά το οποίο κάθε ωφελούμενος έχει πλήρη πρόσβαση στα αρχεία από τις εκπαιδεύσεις χωρίς κόστος. Επιπλέον, μπορεί να ζητήσει την παράταση της συμβουλευτικής σε υποστηρικτικό επίπεδο, με πολύ χαμηλό κόστος.

   Όχι, οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο, μπορεί να ξεκινήσει η συνεργασία για την παροχή των υπηρεσιών μας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκαιρη υποβολή μιας αίτησης (φόρμα επικοινωνίας στο website). Στη συνέχεια, η αίτηση εξετάζεται από την ομάδα μας, πραγματοποιείται η πρώτη διερευνητική επίσκεψη συμβούλου μας, υπογράφεται το συμβόλαιο και γίνεται ο χρονικός προγραμματισμός της συνεργασίας μας.

   Η Ακαδημία συνεχώς εμπλουτίζει τις θεματικές και τις υπηρεσίες της Συμβουλευτικής και όσοι εντάσσονται στο πρόγραμμα έχουν πλήρη και δωρεάν πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό αλλά και στις δια ζώσης εκπαιδεύσεις.

   Η υλοποίηση της Συμβουλευτικής είναι εξατομικευμένη και, συνεπώς, ό,τι υλικό συνδιαμορφωθεί, η εταιρεία μπορεί να το χρησιμοποιήσει για την καθημερινή ροή των εργασιών της. Εξάλλου, προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματος αποτελεί η υιοθέτηση κανόνων – εντύπων και ελέγχων του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας. Η εταιρεία θα μπορεί να αναζητά σε μια ευρεία βάση διαφορετικών προτύπων, ώστε να επιλέγει εκείνα που εξυπηρετούν καλύτερα τη λειτουργία της.

   Ναι, υπάρχει η δυνατότητα και η ευελιξία προσαρμογής των υπηρεσιών της Συμβουλευτικής μόνο κατά περίπτωση σε μεμονωμένους άξονες. Βέβαια, η επιτυχία της εξαρτάται πάντα από τον βαθμό δέσμευσης της εταιρείας αλλά και από την υιοθέτηση μιας ολιστικής αντίληψης για τον τρόπο δράσης της.

   Ναι, δίνεται βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των υπηρεσιών από την Ακαδημία. Βεβαιώνονται υπηρεσίες, στις οποίες συνδράμουν και οι μέτοχοι της Ακαδημίας (ALUMIL, ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ, ATLANTIS, D-CUBE, GLM, CFT, ΑLUTRADE).