21/07/2022

«Τεχνικός Κουφωμάτων Αλουμινίου», μια πραγματική ευκαιρία καριέρας!

Τα τεχνικά επαγγέλματα στηρίζουν σημαντικά την οικονομία της χώρας. Αρκετοί επαγγελματίες κατόρθωσαν, μέσω των τεχνικών επαγγελμάτων, να στήσουν ολόκληρες επιχειρήσεις, πολλές από αυτές άξιες σύγκρισης με αντίστοιχες άλλων ιδιαίτερα αναπτυγμένων χωρών. Στην εποχή της κρίσης,  είναι πλέον έντονο το φαινόμενο της επιστροφής στις πραγματικές επαγγελματικές ανάγκες της χώρας μας και όχι σε επαγγέλματα που η προσφορά τους είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με τη ζήτηση.

Πλέον, ένας τεχνικός κουφωμάτων αλουμινίου μπορεί να οδηγηθεί σε μια σπουδαία καριέρα, ακόμα και μέσα στην κρίση. Η ανάγκη για εύρεση εργατικού δυναμικού από επιχειρήσεις του κλάδου είναι μεγάλη. Δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που χάρη στην ραγδαία τους εξέλιξη προσφέρουν αξιόλογες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες επαγγελματικές εξέλιξης.

Ο χώρος του αλουμινίου ήταν, είναι και θα είναι  μια πραγματική διέξοδος σε επαγγελματική σταδιοδρομία και ανέλιξη.

Architectural Aluminium Academy (AAA) – Μια Ακαδημία που έβαλε ψηλά τον πήχη

Η Architectural Aluminium Academy είναι ένα κέντρο καινοτομίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων, με επίκεντρο την αναβάθμιση του κλάδου των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου. Πρόκειται για έναν οργανισμό που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Alumil και τη σύμπραξη των παρακάτω εταίρων:

  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Atlantis Engineering S.A.
  • D-Cube
  • GLM Hellas S.A.

Είναι ένας φορέας αναγνωρισμένος από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, με όραμα να αποτελέσει το κατεξοχήν σημείο αναφοράς για τον κατασκευαστικό κλάδο: ένα κέντρο έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, συμβουλευτικής και ανάπτυξης δεξιοτήτων, με επίκεντρο την αναβάθμιση της αλυσίδας αξίας των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου. Βασικός στόχος της Ακαδημίας είναι η ενδυνάμωση των εργαζομένων του κλάδου και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητάς τους.

Επιλογή της Architectural Aluminium Academy και αποστολή της

Οι επιλογές κατάρτισης είναι πολύ περιορισμένες στη χώρα μας, με αποκλειστικές προετοιμασίες για πιστοποιήσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον χώρο του αλουμινίου και με ιδιαίτερα αξιόλογες προοπτικές. Πλέον, ο κλάδος μπορεί να αναβαθμιστεί σημαντικά με ενέργειες επαγγελματικής εξειδίκευσης από καταξιωμένες εταιρείες  με παγκόσμια παρουσία και κορυφαίες εγκαταστάσεις, όπως είναι η Ακαδημία.

Η μοναδική ευκαιρία για ταχύρρυθμη κατάρτιση, με δυνατότητες για πιστοποίηση και σπουδαίες προοπτικές σταδιοδρομίας στο δίκτυό της, που όμοιές της δεν υπάρχουν στην αγορά. Με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε πρώτη φάση σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων χρήσης και εφαρμογών του αλουμινίου και στη συνέχεια στα προχωρημένα συστήματα κουφωμάτων.

Η γνώση και η εμπειρία στον κλάδο του αλουμινίου στη χώρα μας είναι τεράστια και υψηλού επιπέδου. Ήρθε η ώρα να προσφερθεί σε όσους επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον χώρο.

Η Ακαδημία μπορεί να απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες του χώρου, όσο και σε εκείνους που αναζητούν τον τρόπο να κάνουν το ξεκίνημά τους σε αυτόν.

Θα έλεγε κανείς πως θα μπορούσε να αποτελέσει μια ομπρέλα πολλών διαφορετικών υπηρεσιών που στόχο έχει να καλύψει τις πολύπλευρες ανάγκες ανθρώπων που σχετίζονται άμεσα με την κατασκευή συστημάτων αλουμινίου, παρέχοντας σπουδές με προοπτικές για διεθνή πιστοποίηση.

Όπως για παράδειγμα, οι υπηρεσίες της Τεχνικής Υποστήριξης που απευθύνεται στους Κατασκευαστές. Μέσα από έναν ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών, μπορούν να αναπτυχθούν οι δεξιότητές τους και να είναι σε θέση να κατασκευάζουν ακόμα και τα πιο προηγμένα συστήματα αλουμινίου.

Ο τομέας της Εκπαίδευσης που απευθύνεται σε νέους ανθρώπους που δεν έχουν εμπειρία, αλλά θέλουν να κάνουν ένα ξεκίνημα στον κλάδο της κατασκευής συστημάτων αλουμινίου. Απευθύνεται, επίσης, σε εν ενεργεία κατασκευαστές, με σκοπό την πληρέστερη και σε βάθος γνώση, με προοπτική διεθνούς πιστοποίησης. Ένα πρόγραμμα που υλοποιείται υπό την αιγίδα της ΠΟΒΑΣ. Τέλος, σημαντικό μέρος των εκπαιδεύσεών μας, γίνονται σε αρχιτέκτονες και μηχανικούς, που επιζητούν τη γνώση και την εξειδίκευση σε υλοποίηση μελετών και παρακολούθηση έργων, που έχουν να κάνουν με το σύνολο της γκάμας δομικών στοιχείων αλουμινίου.

Ο τομέας της συμβουλευτικής υποστήριξης εταιρειών. Η προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κατασκευαστές αλουμινίου, καθώς και όλη τη γνώση που χρειάζονται για να εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία τους και να γίνουν πιο αποδοτικοί σε όλους τους τομείς, αποτελεί επιτακτική ανάγκη των καιρών μας στον κλάδο. Με την κατάλληλη υποστήριξη, οι εταιρείες που έχουν δυναμική, μπορούν να πετύχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Χρειάζονται εξειδικευμένοι σύμβουλοι που να κατανοούν σε βάθος την επιχείρηση, τον κλάδο, καθώς και την αναπτυξιακή σας ατζέντα. Οι δυνατότητες, η γνώση και η κουλτούρα μας, μας κάνουν τους καταλληλότερους, ώστε να πάρουμε αυτόν τον σπουδαίο και μοναδικό στη χώρα μας ρόλο.

Η βαθιά γνώση και η αγάπη για τον κλάδο του αλουμινίου πρέπει οργανωμένα και δομημένα να υποστηρίζεται και από έναν διαφορετικό τομέα υπηρεσιών, όπως από μια σωστά οργανωμένη Ακαδημία.

Αποστολή μας είναι η προώθηση της τεχνικής αριστείας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στους ανθρώπους, τις εταιρείες και τους οργανισμούς που μετέχουν στην αλυσίδα αξίας των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου.

Για τον σκοπό αυτό συγκεντρώνουμε, συστηματοποιούμε και μοιραζόμαστε τεχνική και άλλη γνώση για τον κλάδο και παρέχουμε υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση, η προετοιμασία πιστοποιήσεων, η συμβουλευτική και η έρευνα.

Οι μεγάλες ευκαιρίες για τον κλάδο

Η Architectural Aluminium Academy είναι μια πρωτοβουλία που επιδιώκει την πρόοδο του κλάδου και τον εκσυγχρονισμό του σε όλα τα επίπεδα. Η πολυετής και πολύπλευρη διεθνής εμπειρία της ALUMIL, με τη βαθιά γνώση του αλουμινίου και των αρχιτεκτονικών συστημάτων του, καθώς και η πολύτιμη επιστημονική και ερευνητική διάσταση που θα προσφέρει η συμμετοχή δύο εκ των σημαντικότερων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, αποτελούν ισχυρά συστατικά για την πορεία και τους στόχους που τίθενται. Κι αν για την ALUMIL η κατασκευαστική αριστεία συνιστά προαπαιτούμενο για το όραμα της βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων, για την Ακαδημία το όραμα αυτό είναι το «καύσιμο» για το ταξίδι σε μια νέα εποχή καινοτομίας και υψηλής ποιότητας προϊόντων, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την εξέλιξή του.

Προοπτικές μετά την πιστοποίηση

Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους και πιστοποιούνται διεθνώς στον κλάδο από τρίτο ανεξάρτητο φορέα, ξεχωρίζουν από το σύνολο των εργαζομένων και διευρύνουν τις δυνατότητές τους για αξιόλογη καριέρα και σημαντικές απολαβές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το επίπεδο των εισηγητών

Οι εισηγητές που διδάσκουν στην Ακαδημία, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και εξωτερικό, είναι πανεπιστημιακού επιπέδου. Είναι συνήθως αρχιτέκτονες ή μηχανικοί, έχουν τουλάχιστον έναν μεταπτυχιακό τίτλο και την αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία πολλών ετών στον χώρο αλουμινίου.

Διασύνδεση με αγορά εργασίας

Σημαντικό ρόλο παίζουν οι αξιόλογες διασυνδέσεις της Ακαδημίας σε Ελλάδα και εξωτερικό.. Το ανάλογο δίκτυο της Ακαδημίας, οι μέτοχοι, καθώς και οι συνεργαζόμενες εταιρίες έχουν τη δυναμική να απορροφήσουν ικανούς τεχνικούς, απόφοιτους της Ακαδημίας, επενδύοντας στην ποιότητα των γνώσεων και των ικανοτήτων αυτών.

Τελική επιλογή

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες βοηθούν αρκετά γονείς, φοιτητές, κατασκευαστές, μηχανικούς, επιχειρηματίες, εργολάβους κ.ά. πριν τη μεγάλη απόφαση. Εντούτοις, θα βοηθούσε η προσωπική επαφή με την Ακαδημία, η αναλυτική ενημέρωση ακαδημαϊκού συμβούλου, η περιήγηση στις εγκαταστάσεις, στα γραφεία και στα εργοστάσια, η γνωριμία με το εκπαιδευτικό προσωπικό, προκειμένου να υπάρχει μια συνολική εικόνα της σημαντικής αυτής απόφασης για το μέλλον.

Είναι σίγουρο, πως με την καθοδήγηση από τον κατάλληλο άνθρωπο, θα δείτε με άλλο μάτι την πραγματική σας αυτή επένδυση, θα κατανοήσετε περισσότερο την αξία της επιλογής σας και θα έχετε τις γνώσεις που απαιτούνται πριν και μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Οι έμπειροι σύμβουλοι εκπαίδευσης της AAA είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουν στη σπουδαία αυτή απόφασή σας. Μια απόφαση πραγματικής επένδυσης για το μέλλον.

Φώτης Ανδρίκος

Technical Trainer | Architectural Aluminium Academy

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σχετικά Άρθρα