27/07/2022

Χρήσιμα FAQS για τη Συμβουλευτική

  1. Τι σημαίνει οργάνωση της επιχείρησης και πώς βοηθά η Συμβουλευτική;

Η οργανωτική δομή  κάθε επιχείρησης και ο τρόπος μέσα από τον οποίο καθορίζονται οι θέσεις εργασίας και τα καθήκοντα  κάθε εργαζομένου αποτελούν καθοριστικό παράγοντα της αποδοτικότητας μιας εταιρείας. Οι Σύμβουλοι της Ακαδημίας συμβάλλουν σημαντικά ώστε να αποτυπωθούν τα οργανογράμματα της εταιρείας, τα καθηκοντολόγια των εργαζομένων και να ξεκαθαριστούν οι ρόλοι τους μέσα στην εταιρεία. Παράλληλα, γίνονται  οι περιγραφές όλων των θέσεων εργασίας της επιχείρησης, με τελικό στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης  κάθε εργαζόμενου στην εταιρεία.

  1. Τι σημαίνει λειτουργία της επιχείρησης και πώς μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική;

Λειτουργία της επιχείρησης σημαίνει  καταγραφή του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας,  του τρόπου συλλογής των στοιχείων και της πληροφορίας και τον προγραμματισμό των εργασιών της εταιρείας. Μέσα από τη διαδικασία της Συμβουλευτικής, οι Σύμβουλοι της Ακαδημίας και τα στελέχη της εταιρείας προβαίνουν στη διαμόρφωση σχεδιαγραμμάτων ροών παραγωγής ή εργασιών κάθε τομέα δράσης της επιχείρησης. Αποτυπώνουν δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση επιθυμεί να εκτελούνται οι εργασίες της. Στη συνέχεια, μέσα από την παροχή εύχρηστων αρχείων, βοηθούν την επιχείρηση να μπορέσει αφενός να καταγράψει  και αφετέρου να παρακολουθήσει  όλες τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο κατασκευαστικό. Παράλληλα, χτίζονται αρχεία προγραμματισμού και ελέγχου των διαδικασιών.

  1. Τι σημαίνει παρακολούθηση απόδοσης;

Η συλλογή των στοιχείων λειτουργίας της εταιρείας έχει ως  στόχο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις της παρακολούθησης της απόδοσης της εταιρείας, τόσο σε παραγωγικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Τα στελέχη της Συμβουλευτικής, σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας, χτίζουν μια σειρά δεικτών παρακολούθησης της απόδοσης αυτής, με στόχο την άρτια ενημέρωση της διοίκησης με αξιόπιστα στοιχεία που είναι χρήσιμα στη διαμόρφωση των πολιτικών της εταιρείας αλλά και στη λήψη  αποφάσεων.

  1. Τι σημαίνει στρατηγική και πώς βοηθάει η Συμβουλευτική;

Ένας κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας  κάθε επιχειρησιακής προσπάθειας είναι ο τρόπος με τον οποίο μια επιχείρηση καταφέρνει να συντονίσει τους επιχειρησιακούς πόρους της προς μια κατεύθυνση. Είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση να έχει καταγεγραμμένο τον στρατηγικό της στόχο (το όραμά της) και στη συνέχεια να αναλύσει τις ενέργειες μέσα από τη λειτουργία της που θα την οδηγήσουν στον στόχο αυτό. Μέσα από τη χρήση εργαλείων στρατηγικής, οι Σύμβουλοι θα βοηθήσουν την εταιρεία να δει και να καταγράψει  τους στρατηγικούς της στόχους και να ενδυναμώσει τις ενέργειες που θα την οδηγήσουν στην επίτευξή τους.

  1. Τι χρειάζεται να έχει η επιχείρησή μου για να ενταχθεί στο πρόγραμμα της Συμβουλευτικής;

Κάθε εταιρεία που θέλει να ενταχθεί στο πρόγραμμα της Συμβουλευτικής θα πρέπει να έχει μόνο μια βασική απαίτηση. Να θέλει να πάει μπροστά. Και να δεσμευτεί γι’ αυτό. Θα πρέπει να αφιερώσει προσωπικό και επαγγελματικό χρόνο ώστε να κερδίσει αποτελέσματα και απόδοση. Το μέλλον είναι εδώ και δεν μπορεί κανείς να πηγαίνει μπροστά αν συνεχώς κοιτάει στο χθες. Το παρελθόν (μέσα από τα λάθη και τις επιτυχίες μας), είναι ένας σημαντικός δάσκαλος που θα βοηθήσει να χτιστεί ένα ακόμη καλύτερο μέλλον για την εταιρεία. Με βασική προϋπόθεση τη δέσμευση της εταιρείας να προχωρήσει μπροστά.

  1. Σε τι θα ωφεληθεί η εταιρεία μου από τη Συμβουλευτική;

Η τεχνογνωσία των Συμβούλων της Ακαδημίας, σε συνδυασμό με την εμπειρική γνώση που είναι σωρευμένη σε κάθε κατασκευαστική επιχείρηση, είναι μια σημαντική βάση πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί και να αναπτυχθεί μια επιχείρηση. Η Συμβουλευτική είναι μια δυναμική διαδικασία συνεχούς αναζήτησης και βελτίωσης της απόδοσης των πόρων κάθε επιχείρησης. Η ολιστική προσέγγιση της Συμβουλευτικής και η πλήρης καταγραφή των διαδικασιών λειτουργίας, η παρακολούθηση της απόδοσης και η διαδικασία καθορισμού της στρατηγικής της, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των οργανωτικών δομών της εταιρείας, μπορεί να την βοηθήσει να πετύχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η αλλαγή της οπτικής και η προσαρμοστικότητα  κάθε επιχείρησης στις πολλαπλές αλλαγές του περιβάλλοντος είναι ακόμη μια σημαντική ωφέλεια της εταιρείας μέσα από τη διαδικασία της Συμβουλευτικής.

  1. Η εταιρεία μου είναι μικρή. Μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα της Συμβουλευτικής;

Δεν έχει καμία σημασία το μέγεθος της επιχείρησης αφού όλες οι υπηρεσίες της Συμβουλευτικής προσαρμόζονται εξατομικευμένα στις ανάγκες  κάθε εταιρείας ανεξαρτήτως του μεγέθους της. Αυτό που χρειάζεται είναι δέσμευση και αφοσίωση στην εξέλιξη και στην πρόοδο.

  1. Θέλω να αναδιοργανώσω τη λειτουργία του κατασκευαστικού μου για να μπορέσω να αναπτυχθώ ως επιχείρηση. Μπορεί η Συμβουλευτική να με βοηθήσει να το πετύχω;

Ο κύριος σκοπός της συνεργασίας μας με τους κατασκευαστές είναι με την εμπειρία μας ως Σύμβουλοι Επιχειρήσεων να τους βοηθήσουμε να αναπτυχθούν επιχειρησιακά μέσα σε ένα περιβάλλον που γίνεται διαρκώς πιο απαιτητικό και ανταγωνιστικό. Βοηθάμε τα στελέχη του κατασκευαστή να οργανώνουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν όλες τις λειτουργίες της επιχείρησής τους, μέσα από κατάλληλα εργαλεία και μεθόδους που προσαρμόζουμε στον δικό τους τρόπο δουλειάς, αλλά ταυτόχρονα και στις απαιτήσεις μιας σωστής επιχειρηματικής λειτουργίας. Στήνουμε μαζί όλη την υποδομή που χρειάζεται μια επιχείρηση, για να μπορέσει ο ιδιοκτήτης-επιχειρηματίας και η ομάδα του να διοικούν και να ελέγχουν αποτελεσματικά όλες τις παραμέτρους λειτουργίας και έτσι να μπορέσουν να γίνουν παραγωγικότεροι στις διαδικασίες πωλήσεων και παραγωγής, αποτελεσματικότεροι στα εμπορικά και οικονομικά αποτελέσματα και αποδοτικότεροι στην κοστολογική διαχείριση. Μέσα από αυτή την υποδομή, τη δέσμευση και τη θέληση του κατασκευαστή, επιτυγχάνεται η επιθυμητή επιχειρηματική ανάπτυξη και εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του κατασκευαστικού.

  1. Είμαστε μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση κατασκευών αλουμινίου και θέλουμε να αναλάβει η νέα γενιά της οικογένειας την επιχείρηση. Τι μπορεί να μας προσφέρει η Συμβουλευτική για να προχωρήσουμε σωστά προς αυτή τη κατεύθυνση;

Οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις είναι αυτές που στηρίζουν και αναπτύσσουν τον κλάδο των αλουμινο-κατασκευών. Μια οικογενειακή επιχείρηση που οι γονείς θέλουν να περάσουν στη νέα γενιά, σημαίνει ότι έχει το μεράκι, την εμπειρία και τη θέληση να το κάνει. Εδώ λοιπόν μπορεί να έρθει ο Σύμβουλός μας να προσφέρει τη δική του επιχειρηματική τεχνογνωσία και εμπειρία, ώστε σε στενή συνεργασία με τη νέα γενιά του κατασκευαστή να την καθοδηγήσει και να της προσφέρει  εφαρμοσμένη γνώση και τον τρόπο για να μάθει να δουλεύει  με βάση τις νέες επιχειρηματικές απαιτήσεις. Ο Σύμβουλός μας θα είναι εκείνος που δουλεύοντας μαζί με τη νέα ομάδα του κατασκευαστή θα τους κάνει να σκέφτονται και να λειτουργούν επιχειρηματικά σε όλα τα επίπεδα, από την οργάνωση παραγωγής, τη λειτουργία επιχείρησης, την οικονομική και κοστολογική διαχείριση μέχρι και τη διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής στρατηγικής.

  1. Πώς μπορώ να ενισχύσω την αποτελεσματικότητα της επιχείρησής μου, επιλέγοντας και άλλες παράλληλες υπηρεσίες της Ακαδημίας, με αυτές της Συμβουλευτικής;

Η Συμβουλευτική, από μόνη της, μπορεί να οδηγήσει σε άλματα στη λειτουργία και την επιτυχία μιας επιχείρησης. Σαφώς, υπάρχουν και παράλληλες υπηρεσίες της Ακαδημίας, που μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην ομάδα  κάθε εταιρείας. Όπως η φοίτηση νέων υπαλλήλων στην παραγωγή της εταιρείας στο ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα «Τεχνικός Κουφωμάτων Αλουμινίου». Όπως η εκπαίδευση και προετοιμασία πιστοποίησης έμπειρων τεχνιτών  της εταιρείας μέσα από το αντίστοιχο πρόγραμμα που υλοποιείται υπό την αιγίδα της ΠΟΒΑΣ. Όπως η συμμετοχή στα trainings πάνω σε συγκεκριμένες τεχνικές ανάγκες. Όπως η συμμετοχή σε ειδικές ημερίδες εκπαιδεύσεων (σεμινάρια – roadshows). Όπως η συμμετοχή μηχανικών της εταιρείας ή συνεργατών της σε ειδικά προγράμματα εξειδίκευσης στον κλάδο με ταχύρρυθμες εκπαιδεύσεις κ.ά.

Αντώνης Αμανιός

Business Consultants | Architectural Aluminium Academy

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σχετικά Άρθρα